Dari Sa'id bin Musayyab Radhiyallahu anhu, bahwa ia melihat seseorang mengerjakan lebih dari dua rakaat shalat setelah terbit fajar. Lalu beliau melarangnya. Maka orang itu berkata, "Wahai Sa'id, apakah Allah akan menyiksa saya karena shalat?", lalu Sa'id menjawab :"Tidak, tetapi Allah akan menyiksamu karena menyalahi sunnah"

[SHAHIH. HR Baihaqi dalam "As Sunan Al Kubra" II/466, Khatib Al Baghdadi dalam "Al Faqih wal mutafaqqih" I/147, Ad Darimi I/116].APAKAH MEMBACA TA'AWUDZ SETIAP MENGUTIP AYAT AL QUR'AN?

Share/Bookmark
Posted By Abu Ayaz

Kategori :

Sudah di lihat :Pertanyaan:
Banyak penceramah ketika membaca ayat dalam khutbah jum’at atau kajian, dia berkata :”Allah berfirman,-lalu berta’awwudz- ( a’uudzu billahi minasayaitonirrojiim)…,” apakah hal ini dibenarkan…???

Jawab:
Al-Hafidh as-Suyuthi (rahimahullah) menjawab pertanyaan ini : ” Menurutku pendapat yang benar dalam masalah ini sesuai dengan dalil, bahwa hendaknya dia membaca ayat TANPA ta’awwudz terlebih dahulu, karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat dan tabi’in”.

Setelah beliau menyebutkan hadist-hadist dan atsar dalam masalah ini, beliau mengatakan :” … Lihat Selengkapnya hadist dan atsar dalam masalah ini banyak sekali, maka pendapat yang benar adalah cukup membawakan ayat tanpa ta’awwudz terlebih dahulu, sebagai bentuk ittiba’ (mengikuti) tuntunan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Adapun perintah isti’adzah dalam firman Allah :
”Apabila kamu membaca al-Qur’an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Alloh dari setan yang terkutuk. [QS. an-Nahl :98]

Maka maksud perintah ini adalah ketika akan membaca al-Qur’an , adapun mengutip ayat dalam berdalil dan berhujjah maka hal itu tidak termasuk dalam ayat tersebut.”
Wallahu a'lam.

[al-Qodzadzah fi Tahqiqi Mahalli Isti’adzah, sebagai mana dalam al-Hawii lil Fatawi 1/296].


[Faidah seputar al-Qur'an, majalah Al-Furqon. edisi. 10, th.7]
Sumber : http://syababpetarukan.wordpress.com/2010/12/20/apakah-kita-membaca-taawudz-di-setiap-mengutip-ayat-al-quran/Share

Comments (0)

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.