Dari Sa'id bin Musayyab Radhiyallahu anhu, bahwa ia melihat seseorang mengerjakan lebih dari dua rakaat shalat setelah terbit fajar. Lalu beliau melarangnya. Maka orang itu berkata, "Wahai Sa'id, apakah Allah akan menyiksa saya karena shalat?", lalu Sa'id menjawab :"Tidak, tetapi Allah akan menyiksamu karena menyalahi sunnah"

[SHAHIH. HR Baihaqi dalam "As Sunan Al Kubra" II/466, Khatib Al Baghdadi dalam "Al Faqih wal mutafaqqih" I/147, Ad Darimi I/116].ORANG AWAM MEMBANTAH ULAMA QADARIYYAH

Share/Bookmark
Posted By Abu Ayaz

Kategori :

Sudah di lihat :
Oleh : Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al Hamd 

يروى أن أعرابياً أضل ناقته، فجاء إلى عمرو بن عبيد _ وهو من أكابر القدرية _

Dalam sebuah riwayat dikisahkan ada seorang awam yang kehilangan untanya. Kemudian orang ini datang kepada ‘Amr bin ‘Ubaid, ia adalah ulama besar di kalangan Qadariyyah.

فقال: أيها الشيخ: إن ناقتي قد سرقت؛ فادع الله أن يردها علي.

Orang awam tadi berkata: “Wahai Syaikh, unta saya telah dicuri. Tolong doakan kepada Allah agar unta saya kembali”

فرفع عمرو بن عبيد يديه، وقال: =اللهم إن ناقة هذا سُرِقتْ ولم تُرِدْ أن تسرق؛

‘Amr bin ‘Ubaid menengadahkan tangannya lalu berdoa: “Ya Allah, unta orang ini telah dicuri, namun bukan atas kehendak-Mu”

فأمسك الأعرابي يديه، وقال: الآن ضاعت ناقتي يا شيخ،

Serta-merta orang awam tadi menahan tangan ‘Amr, ia berkata: “Wahai Syaikh, kalau begitu sekarang biarkan saja unta saya (tidak perlu didoakan)”

قال له: ولِمَ؟

‘Amr bin ‘Ubaid bertanya: “Kenapa begitu?”

قال: لأنه إذا أراد ألا تسرق فسرقت فلا آمن أن يريد رَدَّها فلا تُرَدْ؛

Orang awam tadi berkata: “Kalau memang Allah tidak berkehendak unta saya dicuri, lalu nyatanya dicuri. Jangan-jangan nanti kalau Allah berkehendak unta saya kembali malah tidak kembali”

فوجم عمرو بن عبيد، ولم يجد جواباً

Seketika itu ‘Amr bin ‘Ubaid membisu dan tidak menemukan jawaban

+. شرح جواب ابن تيمية في قصيدته التائية في القدر للطوفي، مخطوط ص6، وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة 4/739، وشرح العقيدة الطحاوية ص250، والقصيدة التائية في القدر لابن تيمية شرح وتحقيق محمد بن إبراهيم الحمد ص48_50

Kisah ini terdapat dalam:

*  Syarah Qashidah At Taiyyah Fil Qadar pada bagian sanggahan Ibnu Taimiyyah terhadap At Thuufi, halaman 6 di manuskrip
*  Syarh Ushul I’tiqad Ahlis Sunnah, 4/739
*  Qashidah At Taiyyah Fil Qadar karya Ibnu Taimiyyah
*  Syarah Al Aqidah Ath Thahawiyyah, hal 250
* Qashidah At Taiyyah Fil Qadar karya Ibnu Taimiyyah, hal.48-50, syarah dan tahqiq oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al Hamd

[Artikel ini diterjemahkan dari Al Iman Bil Qadha Wal Qadar, karya Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al Hamd hafizhahullah]Sumber : http://kangaswad.wordpress.com/2010/08/31/orang-awam-membantah-ulama-qadariyyah/


Share

Comments (0)

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.